Mer info på  SMHoF:s hemsida

Mer info på SMHoF:s hemsida

SWEDISH MUSIC HALL OF FAME

2016-2018 var jag juryordförande för invalen till Swedish Music Hall of Fame. En rolig tid, med djupdykningar i gamla skivbackar och poplexikon, ivriga diskussioner och magiska hyllningskvällar för de invalda artisterna. Hösten 2018 lämnade jag över ordförandeklubban till musikjournalisten Lars Nylin. Läs mer om Swedish Music Hall of Fame på hemsidan.

Charlotte Wiking var en god vän, inspirerande kollega och högt uppskattad VD för SMHoF.
Läs mer här om de tråkiga nyheter som nådde oss i november 2018.
På bilden nedan sitter Lottie näst längst till höger. Vi skrattade mycket under denna lunch.

Lunch med nyinvalda Europe och delar av styrelsen under ceremonidagen i maj 2018.

Lunch med nyinvalda Europe och delar av styrelsen under ceremonidagen i maj 2018.